Xarxa

 • Metropolis Grupo. Facility Services
 • Catalonia Hotels & Resorts
 • UNE tu creatividad
 • Clece S.A.
 • MoWGLi
 • L’Espai de formació
 • Jesuïtes Bellvitge
 • Insercoop SCCL
 • Joves per la Igualtat i la Solidaritat
 • Akwaba Fundació
 • Associació Cultura Tretze
 • Alonso & Co.
 • Associació d’aturats de +50 anys L’Hospitalet
 • Associació de veïns Collblanc-La Torrassa
 • Associació Recollim
 • Fundación Salud y Comunidad
 • Càritas
 • Fundació Secretariado Gitano
 • Japi – Joves i Projectes per a la Inclusió Social
 • Mujeres Pa’lante
 • SUARA
 • Fundació Nou Barris
 • Insitu
 • L’Espai de formació
 • Fundació Privada Iris
 • The Meeting Point – School of English
 • TAU Formar
 • Espai Llull
 • Torre Barrina Centro Municipal de Creación Multimedia
 • Clínica Sant Jordi
 • Comedores Biosca
 • Fundació Gentis
 • ArcaTapa SL
 • Institució Balmes
 • Sant Joan de Déu. Serveis Socials

La Confederació
Formem part com a entitat sòcia de La Confederació, que és l’or­ganització empresarial que representa les entitats no lucratives que presten serveis d’atenció a les persones a Catalunya.

Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència
Drecera forma part de la Jun­ta Directiva de la FEDAIA, que és la plataforma que agrupa a Catalunya les entitats d’infàn­cia, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social o de­semparament.

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i Cooperatives d’Iniciativa Social
Drecera és sòcia de la Federació de Cooperatives de Catalunya i membre de la Sectorial d’Iniciativa Social, que representa les cooperatives sense afany de lucre que treballen per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vul­nerables de la societat.

ACACER. Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Recol·locació
Drecera forma part de la Junta Di­rectiva d’ACACER. Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació.

Associació ANADROMES
Drecera forma part de la Junta Directiva de l’Associació ANA-DROMES, la qual incideix en el territori impulsant accions per a la millora de l’ocupabilitat de la ciutadania, creant complicitats amb els teixit empresarial, sinergies amb les entitats membres i amb el suport de l’Administració.

CEESC. Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya
Drecera participa activament en la dinàmica del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC).

Xarxa de Dones Emprenedores de Cornellà
Drecera és entitat sòcia de la Xarxa de Dones Emprenedores de Cor­nellà, associació que aplica la perspectiva de gènere a la promoció de l’economia local i global.