Xarxa

  • Metropolis Grupo. Facility Services
  • Catalonia Hotels & Resorts
  • UNE tu creatividad
  • Clece S.A.
  • MoWGLi
  • L’Espai de formació
  • Jesuïtes Bellvitge
  • Insercoop SCCL
  • Joves per la Igualtat i la Solidaritat
  • Akwaba Fundació
  • Associació Cultura Tretze
  • Alonso & Co.
  • Associació d’aturats de +50 anys L’Hospitalet
  • Associació de veïns Collblanc-La Torrassa
  • Associació Recollim
  • Fundación Salud y Comunidad
  • Càritas
  • Fundació Secretariado Gitano
  • Japi – Joves i Projectes per a la Inclusió Social
  • Mujeres Pa’lante
  • SUARA
  • Fundació Nou Barris
  • Insitu
  • L’Espai de formació
  • Fundació Privada Iris
  • The Meeting Point – School of English
  • TAU Formar
  • Espai Llull
  • Torre Barrina Centro Municipal de Creación Multimedia
  • Clínica Sant Jordi
  • Comedores Biosca
  • Fundació Gentis
  • ArcaTapa SL
  • Institució Balmes
  • Sant Joan de Déu. Serveis Socials

La Confederació
Formem part com a entitat sòcia de La Confederació, que és l’or­ganització empresarial que representa les entitats no lucratives que presten serveis d’atenció a les persones a Catalunya.

Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència
Drecera forma part de la Jun­ta Directiva de la FEDAIA, que és la plataforma que agrupa a Catalunya les entitats d’infàn­cia, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social o de­semparament.

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i Cooperatives d’Iniciativa Social
Drecera és sòcia de la Federació de Cooperatives de Catalunya i membre de la Sectorial d’Iniciativa Social, que representa les cooperatives sense afany de lucre que treballen per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vul­nerables de la societat.

ACACER. Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Recol·locació
Drecera forma part de la Junta Di­rectiva d’ACACER. Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació.

Associació ANADROMES
Drecera forma part de la Junta Directiva de l’Associació ANA-DROMES, la qual incideix en el territori impulsant accions per a la millora de l’ocupabilitat de la ciutadania, creant complicitats amb els teixit empresarial, sinergies amb les entitats membres i amb el suport de l’Administració.

CEESC. Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya
Drecera participa activament en la dinàmica del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC).

Xarxa de Dones Emprenedores de Cornellà
Drecera és entitat sòcia de la Xarxa de Dones Emprenedores de Cor­nellà, associació que aplica la perspectiva de gènere a la promoció de l’economia local i global.