Xarxa

Plataformes on participem:

Formem part com a entitat sòcia de La Confederació, que és l’or­ganització empresarial que representa les entitats no lucratives que presten serveis d’atenció a les persones a Catalunya.

Formem part de la Jun­ta Directiva de la FEDAIA, que és la plataforma que agrupa a Catalunya les entitats d’infàn­cia, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social o de­semparament.

Som sòcies de la Federació de Cooperatives de Catalunya i membre de la Sectorial d’Iniciativa Social, que representa les cooperatives sense afany de lucre que treballen per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vul­nerables de la societat.

 

Formem part de la Junta Di­rectiva d’ACACER. Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació.

 

Formem part de la Junta Directiva de l’Associació ANA-DROMES, la qual incideix en el territori impulsant accions per a la millora de l’ocupabilitat de la ciutadania, creant complicitats amb els teixit empresarial, sinergies amb les entitats membres i amb el suport de l’Administració.

Participem activament en la dinàmica del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC).

Som entitat sòcia de la Xarxa de Dones Emprenedores de Cor­nellà, associació que aplica la perspectiva de gènere a la promoció de l’economia local i global.