Com ens està afectant la Covid-19

L’any 2020 ha estat marcat i condicionat, a nivell general, per la pandèmia sanitària, situació del tot novedosa en el nostre país. La sensibilització i ressò que això ha generat en famílies ja acollidores o que no ho eren els va portar a respondre a la crida de l’administració i de les ICIFs per oferir-se a acollir infants, que les seves famílies es trobaven hospitalitzades o que havien de sortir de centres per evitar contagis. En aquestes circumstancies el SAF va assumir 6 infants.

En el servei d’acolliments, a la intensitat dels darrers anys, s’ha afegit la complexitat, adaptació i contenció que han estat necessaris per afrontar el confinament, les restriccions, les mesures preventives, en alguns casos el contagi i els ERTO, i els efectes i conseqüències que ha suposat tot plegat en els nuclis acollidors. Més, si afegim les incerteses generades arran de la continua i canviant informació mediàtica.

Pel que fa l’experiència viscuda per les famílies i els propis infants i adolescents, podem constatar que la situació de confinament per alguns ha estat una millora, per poder compartir una convivència més alleugerida d’exigències acadèmiques i laborals.

En canvi, en d’altres casos, hem constatat una fragilitat, fins i tot preocupant, ja fos per tractar-se de nuclis monoparentals, per la inquietud per conservar la feina o el negoci, per la dificultat de conciliar el teletreball amb l’atenció dels fills i/o els infants acollits, especialment, aquelles famílies que han estat contagiades, hospitalitzades o que han perdut familiars i amistats.

Tot això ha fet que anéssim adaptant els mitjans, recursos i formes de fer establint en cada cas i la seva situació un seguiment més “a mida” que mai, pel que fa la intensitat  valorant de forma continua el suport a oferir.

Els equips han estat sotmesos a una intensitat de treball, en alguns moments, força excessiva per la dificultat de posar límit a l’accessibilitat fora dels horaris laborals, al mostrar-se disponibles per la necessitat d’intensificar el seguiment i suport a alguns nuclis acollidors per la situació en que es trobaven.

Destacar, com la situació de pandèmia i, especialment les restriccions i mesures preventives, han impactant de forma directa en la manera de portar a terme les visites, sortides dels infants i adolescents acollits amb les seves famílies d’origen. En alguns casos s’han hagut d’aturar, en d’altres ha estat necessari la comprensió i adaptació, en funció dels recursos disponibles, per cercar una manera diferent de mantenir el contacte.

Aquesta qüestió ha estat un factor de pressió molt important i de desgast, entre professionals de diferents equips per la tardança o inexistència de resposta o indicacions per part de l’administració corresponent. Posant en evidencia si el pes es continuava posant en el dret de relació o en el dret a la salut, balança que no sempre ha estat orientada pel mateix criteri ni atenent al més raonable, provocant en alguns casos situacions d’un gran malestar i estrès.

Pel que fa als espais de treball, el seu tancament va donar pas al teletreball i, amb aquest, a conèixer i adaptar-se a maneres diferents de reunir-se, de coordinar-se, de contactar amb les famílies per mantenir el seguiment. La previsió de que tots els professionals disposessin de connexió a remot per poder treballar des de casa, va resultar providencial, donada la immediatesa en que es va rebre la noticia de la declaració d’alarma i el confinament total.

Posteriorment, els vam adequar d’acord a les mesures de seguretat i prevenció marcades per les administracions de qui depenem i sobretot de salut: distàncies, ventilació, revisió filtres, anul·lació llocs treball, limitació aforament, EPIs i desinfecció, …

Destaquem

L’altre factor a destacar en 2020 és la incorporació, a proposta de l’ICAA, de l’equip d’acolliments provinent de la ICIF que gestionava la Fundació Concepció Juvanteny, que es va aprovar en assemblea “exprés” per la seva condició laboral d’indefinits.
Aquestes set persones es van incorporar a Drecera el 23 de març, -en situació de confinament total-, data  a partir de la qual el SAF Drecera compta amb dos equips amb els nuclis acollidors respectius.
Aquesta qüestió va afegir un sobreesforç a tota la situació abans recollida, representant per aquestes professionals l’adaptació a la seva nova realitat laboral i de formes de fer. Podem destacar la disponibilitat mostrada en tot moment en aquest procés d’incorporació i presentació a distància. Virtualitat, que hores d’ara, encara continua a l’espera de millors condicions que permetin una escena de reunió d’equips, cara a cara, ja que, afortunadament, el treball colze a colze ja s’ha produït.