Neix Galileu Innova LAB

Galileu Innova LAB és una iniciativa de Drecera, amb el suport tecnològic de Robòtica Global, amb la finalitat de construir un espai tecnològic per acompanyar els centres educatius en la seva transformació pedagògica digital.
Creiem en el potencial de la robòtica educativa per ajudar que infants i joves adquireixin el desenvolupament de les competències bàsiques necessàries per fomentar les seves aptituds alhora que treballem la sociabilitat, la iniciativa, la creativitat, l’autonomia, el lideratge i el treball col·laboratiu. Tanmateix, amb aquesta iniciativa, volem apropar les famílies a la tecnologia, ja que forma part de la vida diària dels seus fills i filles i cal que es puguin empoderar en aquest àmbit del coneixement i acompanyar-los com a referents educatius.

En la implementació del projecte comptem amb la col·laboració de la comunitat educativa a través del Centres de Recursos Pedagògics de les Corts que donarà suport a la creació i desenvolupament de l’espai Galileu Innova LAB mitjançant la coordinació d’accions de promoció de les activitats amb les direccions i responsables TAC dels centres educatius del districte. També facilitarà el desenvolupament de les activitats en els centres educatius mitjançant els seus canals de difusió.

Des de Galileu Innova LAB col·laborem amb els centres educatius de la ciutat amb la creació d’un espai d’innovació i recerca, amb la finalitat d’impulsar les vocacions científiques i tecnològiques (disciplines STEAM – Science, Technology, Engineering, Arts and Maths), especialment d’infants i joves, però també obert a les famílies. L’objectiu d’aquest espai es treballar per descobrir i entendre la tecnologia fomentar-ne, un bon ús, potenciar la creativitat i despertar les noves vocacions envers aquest camp. 

Amb aquestes idees, s’ha procedit a les següents accions:

 • Condicionar i alliberar l’espai d’elements i mobiliari fixe per deixar-lo obert i accessible als diferents usos i experiments.
 • Dissenyar l’espai amb diferents zones per segmentar els grups entre infants i pares segons activitats i/o materials.
 • Incorporar catifes de diferents formes (lletres) i colors de 2x2m que permetin l’ús de tot el material tecnològic, com ara robots, al terra.

L’espai estarà equipat amb materials com ara taules, cadires, suport per als dispositius com ordinadors i tauletes, projector, i altres elements, amb la idea de facilitar al màxim l’ús de totes les eines tecnològiques disponibles.

Fites específiques del projecte:

 • Adequar un espai que reuneixi les condicions adients per desenvolupar el projecte per tal de realitzar-hi les primeres proves pilot.
 • Dissenyar les potencials activitats que tindran lloc a l’espai, sempre amb l’objectiu de generar una experiència de valor per als participants.
 • Analitzar properes passes i possibles aliances per fer créixer el projecte, tant dins del propi espai com més enllà (portant-lo per exemple a escoles, ajuntaments, museus, campaments, esdeveniments…).
 • Augmentar les vocacions cientificotecnològiques especialment en les noies i contextos socials desafavorits.
 • Millorar l’habilitat dels infants i joves per entendre i interpretar un món cientifictecnològic i matemàtic.
 • Millorar la percepció social de les àrees STEAM.
 • Millorar l’actitud personal cap a l’aprenentatge de les àrees cientificotècniques i matemàtiques, en el conjunt dels i les usàries del projecte.
 • Incrementar l’aplicació de metodologies d’aprenentatge transversal, generadores i vehiculars de coneixement compartit entre els diferents àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic que fomentin el pensament crític i la creativitat.
 • Promoure la creació d’aliances entre els centres educatius, els agents de l’àmbit cientificotecnològic i l’entorn proper mitjançant la realització d’activitats relacionades amb problemes socialment rellevants.
 • Compartir la investigació i recerca entre els docents i la resta de la comunitat educativa, mitjançant una pràctica reflexiva entre els membres de la comunitat STEAMcat.
Més info sobre el projecte