Sobre el pla de pensions

Al voltant del pla de pensions us volíem comentar que en les nòmines del mes de març i abril, segons es va informar en l’assemblea, s’hi ha inclòs el pagament acordat del Pla de Pensions signat amb Catalana Occidente (serien 3 quotes mensuals de cop a comptar des del 1 gener 21 a la nòmina de març i la quota corresponent al mes a la d’abril).

Us vàrem comentar inicialment que el fet de passar per nòmina no afectaria en el net final que rebeu habitualment, però haureu vist que si que hi ha una petita afectació d’un percentatge que cal retenir. El que pugui afectar a cadascú ho compensarem dins el complement personal (per tant si voleu comparar nòmines i si us cal algun aclariment a la vostra disposició, i també les direccions dels vostres serveis que us podran informar amb més detall); i en totes les següents nòmines també ho faríem dins d’aquest complement personal per evitar que us afecti en el net final. Disculpeu però aquesta informació no ens l’havia donat correctament Catalana Occidente.

També en relació al pla de pensions dir-vos que hauríeu d’haver rebut, ara a finals d’abril en el vostre mail personal, la pòlissa del pla de pensions amb les condicions generals i particulars del mateix. En relació a aquestes condicions i en relació a una pregunta que vàreu fer a l’assemblea i que no us vàrem saber respondre, hem fet la pregunta a Catalana Occidente tal com vàrem quedar i us traslladem la resposta:

Era aquest punt de les condicions: “El partícipe podrá disponer anticipadamente del importe de los derechos consolidados correspondientes a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad.”

En la pòlissa que heu rebut diu: “DISPOSICIÓN ANTICIPADA El Partícipe podrá disponer anticipadamente del importe de los derechos consolidados correspondientes a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad. En la normativa reguladora de los Planes y los Fondos de Pensiones se establecen las condiciones, términos y límites en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados para esta disposición anticipada. Si bien Los derechos consolidados derivados de aportaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2015, con los rendimientos correspondientes a las mismas, serán disponibles a partir del 1 de enero de 2025.”

Segons ens diu Catalana Occidente, a part dels supòsits (malaltia greu o atur llarga durada) en que es pot disposar del que te’ns en qualsevol moment, hi ha l’opció que va preveure la llei cap al 2015 de poder fer una disposició anticipada transcorreguts 10 anys de permanència en el pla, cosa que anteriorment no es contemplava.