Drecera és una cooperativa
de serveis d'atenció a les persones
amb més de 30 anys d'experiència

Facilitem la promoció social
de les persones i/o col·lectius,
especialment els afectats per
qualsevol causa d’exclusió social