Nous serveis a Calafell

El dia 12 d’abril vam iniciar el Servei de Suport Tècnic per al desenvolupament de les polítiques LGBTI i el manteniment del Servei d’Atenció Integral (SAI) al municipi de Calafell.

Es confeccionarà i redactarà el Pla Local pels drets del col·lectiu LGBTI a partir de sessions de participació, es dinamitzaran activitats de sensibilització i formació a la ciutadania sobre els temes LGBTI….

Més info sobre el SAI